La Ferradura

Torna enrera

El jaciment de la Ferradura té una posició estratègica. El turó on s'ubica el jaciment

presenta una forta pendent per l'oest, mentre que per la resta de costats té una cresta

força abrupta. En la part oest antigament es van plantar oliveres i garrofers que en

l'actualitat estan abandonades, per tant la vegetació pròpia de garriga (matolls i arbust)

han tornat a ocupar l'espai. Per la zona nord es on el relleu és més abrupte i també està

ocupat per aquesta vegetació de garriga. Al sud tenim la continuació de la serra del

Montsià amb el jaciment de la Cogula i finalment per l'est tenim un barranc el qual està

vorejat pel camí que porta al Mas d'en Comú.

El jaciment es troba ubicat a la vessant oest de la serra del Montsià i domina tota la foia

d'Ulldecona. Per accedir des d'Ulldecona hi ha dues possibilitats.

- Agafant la carretera T-331 direcció Tortosa fins el camí dels plans i seguir-la de cara al

Montsià fins al mateix peu del jaciment (aquest està indicat).

- Utilitzant el camí de la bassa del Montsià en direcció al Mas d'en Comú que està

vorejant el massis del Montsià i també et deixa al peu del jaciment.

L'any 1972 J. Maluquer amb el proces d'excavació va delimitar uns deu àmbits que

presentaven una estructura rectangular. Aquest jaciment tindria una superfície d'uns

400 m² malgrat s'hauria de realitzar diferents actuacions per poder delimitar-lo d'una

orma més acurada ja què resten zones sense intervencions que poden canviar la

superfície del jaciment. Les peces de ceràmica localitzades són bàsicament d'origen

ndígena fetes a mà i fetes al torn fenícies, amb una cronologia aproximada del s. VI aC.

Entre els objectes destacats remarquem un motlle de pedra per a foneria de metalls.