les Pintures Rupestres

Bot_Catala_300x185

Patrimoni Mundial per la UNESCO

Les Pintures Rupestres d’Ulldecona foren declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO al 1998, conjuntament amb la resta d’abrics d’art rupestre que configuren l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica.

Es tracta d’un total de 13 abrics  que configuren el conjunt més important d’art rupestre d’estil llevantí de tota Catalunya tant, per la gran quantitat de figures que conserva (el 70% del total de figures llevantines del país) com, pel bon estat en què es troben aquestes.
La primera troballa es va produir el 31 de març de 1975 a l’abric V de la partida d’Ermites. Aquest descobriment va anar a càrrec del Grup Espeleològic d’Ulldecona (GEU). A partir d’aquell moment, i mitjançant l’Escola Catalana d’Espeleologia i la col·laboració de l’Equip de Recerques Espeleològiques (ERE) i de l’Espeleo-Club Sabadell (ECS), es van produir els descobriments dels altres abrics.
Aquestes pintures van des del naturalisme fins a l’esquematització i la seva datació s’ha establert entre un moment preceràmic (6000 – 5000 a.C.) i l’edat del bronze (entre el segon i el primer mil·leni a.C.).
Els colors utilitzats són bàsicament els vermells i negres. D’entre tot el conjunt cal destacar l’Abric I d’Ermites per la gran quantitat de figures que conserva, havent-se contabilitzat fins a 170 restes. L’escena representada és la cacera, essent el cèrvol l’animal més freqüent, mentre que les figures humanes que hi apareixen són arquers preparats per a l’acció.
Actualment les visites guiades es fan a l’Abric I, donant la possibilitat d’imaginar-se in situ, el modus vivendi dels nostres avantpassats que fa 8000 anys van poblar aquest paratge únic i privilegiat com és la Serra de Godall. Guiatge que es complementa amb la visita al Centre d’interpretació d’Art Rupestre dels Abrics de l’Ermita.